ייעוץ פנסיוני – החשיבות של רפורמת בכר

ייעוץ פנסיוני

פעם, ממש בתחילת האלף הנוכחי, כל אדם יכול היה לתת שירותי ייעוץ פנסיוני בלי שהוכשר לכך. הפרצה הזו בחוק אפשרה לכל מיני בעלי ידע בתחום להנגיש את שירותיהם לכל דכפין ובתמורה, לדרוש תשלום. עד כאן, אפשר לומר כי הכל לגיטימי. אולם הלכה למעשה, במקרים רבים יועצים אלו ביקשו למעשה לשלשל את התשלום לכיסם ולא באמת דרשו בטובתם של לקוחותיהם.

סוכנים אלו התבססו על העובדה כי הלכה למעשה, הפרשה לפנסיה היא לא עניין של מה בכך: ישנם סוגי חסכון שונים, אשר לכל אחד מהם השלכות שונות על החיים ועל אופי החסכון. בין הפרשה לקרן פנסיה, קופת גמל, קופת גמל לקצבה וביטוח מנהלים – יש צורך בהבנה עמוקה של ההשלכות על הכספים. בסופו של דבר, מדובר בכסף שאתם מניחים בצד על מנת שישרת אתכם נאמנה ביום מן הימים.

רפורמת בכר

רפורמת בכר אשר נחקקה בשנת 2005 הביאה לשינוי מהפכני בתחום הפנסיוני ובכל הנוגע להשקעת כספים לשנים המאוחרות בחיים. לא משנה אם אתם שכירים או עצמאיים, אתם מחויבים חוקית להפריש כספים לפנסיה, ובצדק. רוב המבוגרים כיום לא מצליחים לקיים את עצמם מקצבת ביטוח לאומי. למעשה, החיים יכולים להיות מאד קשים ללא פנסיה מכובדת בגילאים המאוחרים.

רפורמת בכר הייתה למעשה השינוי הראשון בחוק שהגדיר מי הוא האדם או בעל המקצוע המורשה לתת שירותי ייעוץ פנסיוני בכל הנוגע להפרשת כספים לפנסיה. עד רפורמת בכר לא היה צורך ברישיון של יועץ פנסיוני והשירותים ניתנו תמיד על ידי גורמים בעלי אינטרס; יהיו אלו נציגי בנקים, סוכני ביטוח ואחרים, שכל מטרתם הייתה מכירה של מוצר פנסיוני זה או אחר. ברוב המקרים, היועצים לא רק העניקו ייעוץ אלא אף הכווינו את הלקוחות שלהם לרכוש מוצרים ספציפיים.

רפורמת בכר חוקקה את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס"ה-2005. במסגרת הרפורמה נעשתה הבחנה בין משווק פנסיוני ובין יועץ פנסיוני. לפיכך, ההגדרה בחוק היא "מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון… באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו".

ואולם גם כיום הפרשה לפנסיה היא לא עניין של מה בכך. ההתמצאות בין סוגי ההפרשות והמסלולים השונים מצריכה ידע רב והתמצאות הכוללת בהבנת הניואנסים הקטנים, לרבות המושגים המקצועיים בתחום, כמו גם ההבנה של ההקשרים ביניהם. עם זאת, גם הנאמנות לאינטרסים של הלקוח היא לא עניין של מה בכך ולכן חשוב לבחור ביועץ פנסיוני אובייקטיבי לחלוטין.